कृपया, अपने प्रथम नाम के विषय में 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। आपका नाम :

J से पूर्ण होने वाले लड़कों के नाम

#नाम अर्थ
1 Manojप्यार;
2 Pankajकमल
3 Surajदेवताओं का जन्म
4 Neerajकमल
5 Rajप्रिंस
6 Anujजन्म बाद में, छोटी
7 Yuvrajयुवा राजा
8 Nirajआराम
9 Dheeraj
10 Hemrajगोल्डन राजा
11 Virajवैभव
12 Nikunjएक कुंज
13 Abhirajसुंदर
14 Devrajदेवताओं के शासक
15 Sanoj
16 Ambujकमल
17 Tanuj
18 Dhanraj
19 J
20 Indraj
21 Hansrajहंसों के राजा
22 Balrajमजबूत राजा
23 Dhiraj
24 Firoj
25 Sanyuj
26 Ayush Raj
27 Yograj
28 Sarfraj
29 Khemraj
30 Saroj
31 Abhishek Saroj
32 Tilak Raj
33 Shamsh Tabrej
34 Udayraj
35 Divij
36 Sanid Raj
37 Sukhrajशांति के शासक
38 Rishiraj
39 Altaj
40 Anoj
41 Shriraj
42 Shuraj
43 Bhojaraj
44 Dharmarajसबसे पुराना pandavasmost धर्मी
45 Shivraj
46 Himraaj
47 Nauneet Raj
48 Avishek Raj
49 Arabaj
50 Biraj
51 Ritiraj
52 Sandeep Kannoj
53 Bhojraj
54 Mool Raj
55 Rankaj
56 Sooraj
57 Chatur Bhuj
58 Jairajभगवान की जीत
59 Djवर्णमाला बी और जम्मू के पत्र
60 Sumit Bhardwaj
61 Saurabh Saroj
62 Seraj
63 Dharmraj
64 Dineshj
65 Nagraj
66 Shyam Raj
67 Sirajदीपक
68 Romeo Pankaj
69 Manujमनु के बेटे, आदमी
70 Yuvaraj
71 ऋषि Raj
72 Md.tabrej
73 Naveen Raj
74 Ankuj
75 Ranveer Raj
76 Megharaj
77 Suraj Raj
78 Niyaj
79 Nitij
80 Upendra Raj
81 Premrajप्यार के राजा
82 Swarajआत्म - निर्णय, आत्म चमकदार
83 Mamraj
84 Riyaj
85 Shiv Raj
86 Ramraj
87 Manish Raj
88 Anandraj
89 Jamvantraj
90 Yogiraj
91 Pushpraj
92 Montaj
93 Meraj
94 Omraj
95 Vikas Bhardwaj
96 Rituraj
97 Deshraj
98 Girwar Raj
99 Divyaraj
100 MirajAcension
101 Praveen Pankaj
102 Tejवैभव
103 Raviraj
104 Lakhraj
105 Jabaj
106 Aejaj
107 Mamoj
108 Giriraj
109 Muniraj
110 Ramij
111 Dharam Raj
112 Lekharaj
113 Manuraj
114 Rohit Raj
115 Ankaj
116 Raghuraj

नाम श्रेणियाँ

# से पूर्ण होने वाले लड़कों के नाम

ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZ

# से पूर्ण होने वाले लड़कियों के नाम

AEHIJKLMNORSTUVYZटिपण्णी दे
* वैकल्पिक